Kinderkleding Anno1939 Kinderkleding
HomeHome

DISCLAIMER

In samenwerking met én in opdracht van Anno1939.nl, is deze webapplicatie vervaardigd door Regenpakhuis.nl

Het zich toegang verschaffen tot en gebruiken van deze website betekent dat de gebruiker instemt met de volgende bepalingen: 
 
Informatie
Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie kan onjuistheden en/of typefouten bevatten. Anno1939.nl staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Evenmin garandeert Anno1939.nl dat de site foutloos of ononderbroken functioneert, hetzij toegankelijk is. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade –direct dan wel indirect- ten gevolge van toegang en gebruik van de website, wordt door Anno1939.nl nadrukkelijk afgewezen. 
 
Verwijzingen en hyperlinks
Op de website van Anno1939.nl wordt al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door Anno1939.nl niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Anno1939.nl wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. 
 
Toegankelijkheid website
Anno1939.nl garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken functioneert, hetzij toegankelijk is. Anno1939.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen een gebruiker toegang te weigeren, dan wel om nadere voorwaarden te stellen. 
 
Informatie van derden
Op de website en de hieraan gekoppelde digitale nieuwsbrieven wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door Anno1939.nl niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Anno1939.nl wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.